Dret Civil/Penal

 • Responsabilitat contractual i extracontractual
 • Dret de danys
 • Dret de la Construcció
 • Arrendaments urbans i rústics
 • Propietat Horitzontal
 • Reclamacions de quantitat. Impagats
 • Redacció, execució i impugnació de contractes
 • Dret de Propietat
 • Execucions de resolucions judicials
 • Successions i Herències
 • Divorcis
 • Incapacitacions